نانو رنگ آلکیدی سریع خشک

نانو رنگ آلکیدی سریع خشک

نانو رنگ آلکیدی سریع خشک، یک محصول یک جزئی است ...

ادامه مطلب


نانو پرایمر زینک کرومات آلکیدی

نانو پرایمر زینک کرومات آلکیدی

اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ آﻟﮑﯿﺪ و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ زرد رنگ زینک ﮐﺮوﻣﺎت ...

ادامه مطلب


نانو پرایمر زینک فسفات آلکیدی

نانو پرایمر زینک فسفات آلکیدی

نانو زینک فسفات آلکیدی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ آﻟﮑﯿﺪ و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ سفید زینک فسفات ...

ادامه مطلب


نانو رنگ های آلکیدی ضد خوردگی

نانو رنگ های آلکیدی ضد خوردگی

نانو رنگ های آلکیدی روغنی بر پایه رزین های آلکیدی ...

ادامه مطلب


جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید