نانو رنگ های ترافیکی یک جزئی

نانو پوشش های ترافیکی یک جزئی شرکت نانو آریسا پوشش، دارای زمان خشک شدن سریع، دوام بالا، مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف با پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی هستند. این رنگ ها گزینه ای مناسب برای علامت گذاری و رنگ آمیزی آسفالت و جداول می باشند.

استفاده از نانو مواد باعث چسبندگی عالی، مقاومت عالی به سایش و خراش، سختی بالا و ماندگاری بالا در این نوع پوشش ها می گردد.