لومینای آبی (بلو فین)

لومینای آبی گزینه بسیار مناسبی برای سطوح آلومینیومی و مسی در محیط بسیار خورنده و حلال های مختلف شیمیایی است. این رنگ جایگزین مناسبی برای Blue Fin  بوده و دارای توانایی انتقال حرارت بالاست. ضخامت تنها 10 میکرون از این رنگ، مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی ایجاد می کند و در آزمون سالت اسپری بیش از 5000 ساعت دوام دارد.

این محصول برای استفاده در رادیاتورها، فن ها، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی و قطعات کامپیوتری که انتقال حرارت در آنها اهمیت ویژه ای دارد، بسیار کاربردی است.